Zakładanie spółek i firm zagranicznych

Logo
Dodatkowo na stronie wzory przydatnych dokumentów: umowy spółki, umowy sprzedaży ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce, a także uchwał wspólników, protokołów zgromadzeń wspólników, wniosków sądowych oraz formularzy KRS. Wzory te – w wersji edytowalnej – zamieszczono w suplemencie elektronicznym. Plik suplementu można pobrać przez Internet – instrukcja postępowania znajduje się na stronie. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows. Zapraszamy do zakupu w naszej firmie

Offer:

Name: Zakładanie spółek i firm zagranicznych
address: Brańsk 17-120, ul. Długa 60
Employees: Witold Drewnowski, Leopold Ignatowicz, Julian Dębski, Bogusław Bura,


Date added: 11-06-2019