Sąd i prokuratura we Wrocławiu

Logo
Strona internetowa z komentarzami została przygotowana przede wszystkim z myślą o podmiotach zobowiązanych do jej stosowania Policji, Straży Granicznej, prokuratur i sądów, a także prawników, inspektorów danych osobowych, specjalistów ds. ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa, osób zajmujących się działalnością marketingową, udostępnianiem informacji publicznej oraz odpowiedzialnych za zapewnianie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego a także prawników-praktyków: radców prawnych, adwokatów, notariuszy.

Offer:

Name: Sąd i prokuratura we Wrocławiu
address: Wejherowo 84-200, ul. Nowa Kolonia 68
Employees: Norbert Bużeński, Leon Adamiuk, Jan Dębski, Florian Karpiński, Grzegorz Janowski, Rajmund Hejmo, Hieronim Bielicki, Andrzej Bulsa, Dominik Dziąg, Damian Błach,


Date added: 11-05-2019