Prawo pracy prowadzenie dokumentacji

Logo
Strona internetowa skierowana jest do działaczy związkowych, mediatorów, menedżerów, pracowników HR oraz członków organów przedstawicielskich. Zainteresuje radców prawnych, adwokatów oraz sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa pracy, a także przedstawicieli nauki prawa pracy. Na stronie znajdziesz akty prawnych składających się na zbiorowe prawo pracy, takich jak: ustawa o związkach zawodowych, ustawa o organizacji pracodawców, ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, ustawa o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, kodeks pracy, w zakresie przepisów dotyczących układów zbiorowych pracy, ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, ustawa o europejskich radach zakładowych, ustawa o społecznej inspekcji pracy, ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Offer:

Name: Prawo pracy prowadzenie dokumentacji
address: Bąków 46-233, ul. Podmiejska 3
Employees: Lesław Gołębiewski, Zygmunt Więcek, Szczepan Grabiński, Tadeusz Jaśkiewicz,


Date added: 15-05-2019