M-Faktor.pl serwis dla mikroprzedsiębiorstw.

Logo
Serwis produktowy skierowany jest dla małych i średnich przedsiębiorstw zorientowanych na usługi faktoringu. Przedsiębiorcy odszukają w serwisie wiedzę czym jest factoring, jak działa i kto może skorzystać z faktoringu i na jakich warunkach. Mogą dodatkowo dostać oferty faktoringu odpowiednie do własnych indywidualnych zapotrzebowań. Instytucja faktoringowa odkupuje faktury od spółki, później przekazuje mu odpowiednią kwotę pieniędzy na konto (zawartą w umowie pomiędzy substratem a faktorantem), w następnej kolejności firma finansowa ściąga daninę od kontrahenta (różnica pomiędzy odciągniętą daniną a kwotą zapłaconą faktorantowi jest dywidendą za opadnięcie należności i jest to przychód faktora). Faktoring umożliwia przedsiębiorstwu oferować odroczone terminy płatności. Jest to usługa finansowa, która jest konkurencją dla kredytu obrotowego, przy czym jest bardziej od kredytu dogodna.

Offer:

Name: M-Faktor.pl serwis dla mikroprzedsiębiorstw.
address: Andrespol 95-020, ul. Kościuszki 69
Employees: Ignacy Gościniak, Leon Gołębiewski, Jarosław Błaszczykowski, Bogusław Broll, Alfred Ciechanowski, Karol Gardocki, Konstanty Bareja, Marek Gąsienica, Janusz Dobrucki, Mirosław Bieliński,


Date added: 14-06-2019