Firma prawnicza Kodeks

Logo
Autorzy ciekawej strony omawiają praktyczne zastosowanie RODO. Przedstawili zagadnienia niezbędne do przetwarzania danych osobowych, zgodne z nowymi regulacjami. Omówili dane osobowe „zwykłe” oraz wrażliwe, dane osobowe przetwarzane w oświacie, zasady przetwarzania danych osobowych, rolę dyrektora, nauczycieli, rodziców oraz uczniów w procesie ochrony danych osobowych, prawa osób, których dane dotyczą, obowiązki osób przetwarzających dane osobowe, zasady gromadzenia oraz archiwizacji danych, funkcje inspektora ochrony danych w placówkach oświatowych, zakres odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych, postępowanie kontrolne. Zobacz większą ofertę artykułów na temat ochrony danych osobowych

Offer:

Name: Firma prawnicza Kodeks
address: Boguchwała k. Rzeszowa 36-040, ul. Porzeczkowa 54
Employees: Stefan Jabłczyński, Mariusz Drobczyński, Hieronim Butkiewicz, Antoni Kaczmarek, Rajmund Mikuś, Zygfryd Janiszewski, Zbigniew Jagałła, Rajmund Grocholski, Eugeniusz Grochowski,


Date added: 22-05-2019